Fundacija Poti miru - Poti miru v Posocju
Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"
Gregorčičeva 8, 5222 Kobarid, Slovenija
T: +386 (0)5 38 90 167
F: +386 (0)5 38 90 168
E: info@potmiru.si

slovensko english deutsch italiano magyar
Facebook Med priljubljenePUBBLICAZIONI

CARTE GEOGRAFICHE

Soška fronta od Rombona do Mengor 1 : 50 000, Zgodovinsko turistična karta (zemljevid je razprodan)

The Isonzo Front from Mt. Rombon to Mengore hill 1 : 50 000, Tourist map of historical sites

Die Isonzofront vom Rombon bis Mengore 1 : 50 000, Historisch-touristische Landkarte

Fronte isontino dal Rombon al colle di Mengore 1 : 50 000, Carta storico-turistica

Zgornje Posočje 1 : 25 000, Carta storico-turistica, Il Sentiero della pace dalle Alpi all`Adriatico

LIBRI

Tadej Koren: Pot miru od Alp do Jadrana; Vodnik po soški fronti, Kobarid 2015

Tadej Koren: The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic, A Guide along the Isonzo Front, Kobarid 2015

Tadej Koren: Il Sentiero della pace dalle Alpi all´Adriatico, Guida lungo il fronte isontino, Kobarid 2015

Tadej Koren: A Béke Ösvénye az Alpoktól az Adriáig, Az Isonzó-front útikönyve, Kobarid 2017

Tadej Koren: Weg des Friedens von den Alpen bis zur Adria, Wander-Reise-Lesebuch an der Isonzofront, Celovec, Kobarid 2018.

Pot miru, Vodnik po soški fronti v Zgornjem Posočju, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, Kobarid 2007

The Walk of Peace, A guide along the Isonzo Front in the Upper Soča Region, The »Walk of Peace in the Soča Region Foundation«, Kobarid 2008

Weg des Friedens, Führer der Isonzofront im oberen Sočatal, Die Stiftung »Weg des Friedens im oberen Sočatal«, Kobarid 2007

Il sentiero della pace, Guida lungo il fronte isontino nell`Alta valle dell`Isonzo, Ente »Fondazione Le vie della Pace nell`Alto Isonzo«, Kobarid 2007

Lovro Galić: Cvetje - Mengore v viharju vojne 1915-1917, Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju", Kobarid 2017

Lovro Galić, Branko Marušič: Tolminsko mostišče I, Tolminski muzej 2005

Damjana Fortunat Černilogar, Lovro Galić, Darja Pirih, Petra Svoljšak: Tolminsko mostišče II, Tolminski muzej 2005

Lovro Galić, Darja Pirih: Od Krna do Rombona 1915-1917, Tolminski muzej, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« 2007

Idrsko 4. junij 1915, Prve civilne žrtve 1. svetovne vojne iz vasi ob Soči, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, 2010

Tadej Munih: Pri Lušinu 17. 8. 1917, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, 2012

Andrej Zlobec, Dušica Kunaver, Cimprič Željko: V viharju soške, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« 2008

Zdravko Likar: Narodni heroj Ivan Likar – Sočan v primorskih partizanskih enotah, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« 2011

DVD

Albin Mlakar: Zgodbe topničarja 1914-1918, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, 2008

ARTICOLI:

1. Urška Lazar, Tadej Koren, »Soška fronta danes«, Gea, letn. 20, okt. 2010, str. 28–29.

2. Tadej Koren, Petra Testen, »Spomin, prostor in ostaline soške fronte: primer Poti miru«, v: Igor Grdina (ur.), Velika vojna in mali ljudje, Zbornik razprav, Knjižnica Šentjur, Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, Šentjur, Ljubljana, 2014, str. 67–78.

3. Tadej Koren, Petra Testen, »Vospominanie o Pervoj mirovoj vojne. Rol' prostranstva i nasledija Sočanskogo fronta dlja zitelej Posočja«, v: K. V. Nikiforov (ur.), Slovenica. 3, Pervaja mirovaja vojna v politike i kul'ture Russkih i Slovencev, K stoletiju načala pervoj mirovoj vojny, Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk, Moskva, 2014, str. 252–275.

4. Tadej Koren, Petra Testen, »Ruske sledi iz dni prve svetovne vojne na Slovenskem«, Monitor ISH, 2014, letn. 16, št. 1, str. 107–156.

5. Tadej Koren, »Das Erbe der Isonzofront nach 100 Jahren – Weg des Friedens«, v: Patrick Gasser, Andrea Leonardi, Gunda Barth-Scalmani (hrsg. von/a cura di), Krieg und Tourismus im Spannungsfeld des Ersten Weltkrieges / Guerra e turismo nell'area di tensione della prima guerra mondiale, Tourism & Museum: Studienreihe des Touriseum / Collana del Touriseum / Touriseum Study Series , Band 5, Vol. 5, Studien Verlag, Innsbruck, Wien, Bozen, 2014, pp. 445–466.

6. Zdravko Likar, Maša Klavora,  »World War I and the possibilities for developing historical tourism – the case of the Walk of Peace from the Alps to the Adriatic«, Dark tourism, post-wwi destinations of human tragedies and opportunities for tourism development, Proceedings of the International Workshop, Univerza na Primorskem, Koper, 2015.

7. Petra Testen, Tadej Koren, "The Isonzo Front One Hundred Years Later, The Case of The Walk of Peace", v: Jaroslav Lándík, Tomáš Kykal (ur.), Léta do pole okovná 1914-1918, Svazek II., 1915 - Noví nepřátelé, nové výzvy, Vojenský Historický Ústav Praha, Praha 2017, Str.: 461-476. 
Fundacija Poti miru - Poti miru v Posocju
Multimedija Poti miru v Posocju Informacijski center Aktualno Študijski center