Kolovrat, 1114 m
foto: Damjan Leban & arhiv Fundacije Poti miru
Mrzli vrh Mengore Zaprikraj Sabotin