Projekt “WALKofPEACE” obravnava trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom. Sofinanciranje izhaja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa INTERREG V-A Italija – Slovenija (ESRR), italijanskega nacionalnega javnega sklada in lastnega financiranja. Projekt traja 36 mesecev in se konča konec leta 2021. Več o aktivnostih in partnerjih čezmejnega projekta WALKofPEACE si lahko preberete na povezavah:

https://www.ita-slo.eu/…/pr…/Newsletter_februar_2020_SLO.pdf

https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/Newsletter_junij_2020_SLO.pdf

https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/Newsletter_Sep_2020_SLO_5.pdf