Fundacija Poti miru - Poti miru v Posocju
Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"
Gregorčičeva 8, 5222 Kobarid, Slovenija
T: +386 (0)5 38 90 167
F: +386 (0)5 38 90 168
E: info@potmiru.si

slovensko english deutsch italiano magyar
Facebook Med priljubljene

alt
Dolina Soče je bila v prvi svetovni vojni med letoma 1915 in 1917 del soške fronte. Ob Soči so se bojevali, umirali in trpeli fantje in možje mnogih narodov. Iz tega obdobja so se ohranile številne ostaline (strelski jarki, utrdbe, kaverne, cerkvice in kapele, spominska obeležja, vojaška pokopališča), ki predstavljajo kulturno in zgodovinsko dediščino nacionalnega in mednarodnega pomena. Da bi to dediščino zaščitili in ohranili, je bila leta 2000 ustanovljena Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«. Ustanovitelji so bili Zdravko Likar, Željko Cimprič, univ. prof. dr. Anton Jeglič in akademik prof. dr. Robert Blinc, sedaj pokojni. Fundacijo vodi uprava, katere člani so ustanovitelji in univ. prof. dr. Petra Svoljšak, predseduje pa ji Zdravko Likar.  
Vlada Republike Slovenije je leta 2000 sprejela desetletni program ovrednotenja zgodovinske in kulturne dediščine prve svetovne vojne v Posočju Posočje – Poti miru ter dvakrat podprla nov 5-letni program, za obdobje 2011-2015 ter za obdobje 2015-2020. Sredstva za izvedbo programa prispevajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, posamezne občine vzdolž Poti miru ter nekateri sponzorji. Pomemben del sredstev za svoje delovanje Fundacija pridobiva z uspešnim kandidiranjem na evropskih razpisih ter vedno več tudi z lastno dejavnostjo.

Kot je zapisano v statutu, je namen Fundacije splošnokoristen in trajen. Osnovne aktivnosti Fundacije so študijsko-raziskovalno delo, obnova in predstavitev zgodovinske in kulturne dediščine prve svetovne vojne, založništvo strokovnega in promocijskega gradiva, ureditev in bogatitev zgodovinske knjižnice Kobarid, razvoj zgodovinskega turizma, sodelovanje z občinami in drugimi pomembnimi organizacijami ob Poti miru, mednarodno sodelovanje ter sodelovanje s Furlanijo - Julijsko krajino. Vse te aktivnosti so del razvoja in koordiniranja Poti miru od Alp do Jadrana, ki je glavni produkt Fundacije.
Pri svojem delu sodeluje z ZRC SAZU, Javno agencijo RS SPIRIT, Kobariškim, Tolminskim in Goriškim muzejem, Muzejem novejše zgodovine Ljubljana, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica, Nacionalnim odborom za obeleževanje stoletnic, z društvi, občinami, TIC-i in drugimi organizacijami. Ob stoletnici prve svetovne vojne se je povečalo tudi sodelovanje z različnimi ustanovami iz cele Evrope.

Že pred ustanovitvijo Fundacije so nekatera zgodovinska in turistična društva v Posočju in na Goriškem obnavljala in urejala dele frontne črte. Fundacija je povezala njihove pobude in pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine najprej v Zgornjem Posočju uredila šest muzejev na prostem: Ravelnik, Čelo, Zaprikraj, Kolovrat, Mengore in Mrzli vrh. Leta 2007 so bili muzeji na prostem, pomembnejši spomeniki in obeležja soške fronte, naravne znamenitosti, Kobariški in Tolminski muzej, zasebne muzejske zbirke ter TIC-i povezani v Pot miru v Zgornjem Posočju, posvečeno spominu na trpljenje in žrtve prve svetovne vojne. V okviru Poti miru v Zgornjem Posočju je Fundacija obnovila okrog 30 spomenikov prve svetovne vojne. Kot trajen spomenik padlim vojakom je skupaj s Tolminskim muzejem pripravila popis padlih 22.000 italijanskih in avstro-ogrskih vojakov, ki so pokopani v Zgornjem Posočju.   

Leta 2010 so bili odprti Informacijski center Poti miru z interaktivno razstavo, trgovinica s spominki domače in lokalne obrti, konferenčni in galerijski prostori.  Na razpolago so lokalni turistični vodniki z dodatnim znanjem o prvi svetovni vojni.

Leta 2011 je Fundacija po zgledu Poti miru v Zgornjem Posočju in v sodelovanju z mnogimi partnerji na slovenski in italijanski strani začela urejati in 2015 uradno odprla Pot miru od Alp do Jadrana. Pot povezuje zgodovinsko in naravno dediščino, ustanove in ljudi vzdolž nekdanje soške fronte od Rombona do Trsta. Simbolno poslanstvo te poti je sodelovanje in sprava med nekoč sprtimi narodi. Drugi pomen poti  je prepoznavnost in razvoj turizma na čezmejnem območju vzdolž reke Soče.

Člani uprave Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«:
– Zdravko Likar – predsednik uprave
– univ. prof. dr. Anton Jeglič
– univ. prof. dr. Petra Svoljšak
– Željko Cimprič

alt
alt
alt
alt
 
Fundacija Poti miru - Poti miru v Posocju
Multimedija Poti miru v Posocju Informacijski center Aktualno Študijski center